Verimerkezi Hizmetleri

Teknolojiye olan ihtiyacın artması bir çok işkolunda sağlanan bilişim servislerinin artmasına ve anlayışın değişmesine yol açmaktadır. Daha esnek ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen uygulamaların geliştirilmesi aynı zamanda bu sistemlere alt yapı sağlayan veri merkezlerininde benzer esneklikte ve hızlı çalışabilir hale gelmesini gerekli kılmıştır.

Yeni nesil anlayışlara (örn: SDN) uygun güvenlik çözümleri ile Pinet, kurumunuzun iş süreçlerinin en güvenli halde olabilmesini sağlamaktadır.